Årsregnskaber

Årsregnskaber


Som selskabets valgte revisor har vi selvfølgelig de nødvendige kompetencer for at kunne udføre den lovpligtige revision af selskabets årsregnskab.


C&J Revision yder assistance til udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. Vi giver dermed din virksomhed et godt arbejdsredskab til brug for analyser, forhandlinger med pengeinstitut samt rapportering til det offentlige.