Budgettering

Budgettering


Vi hjælper med at udarbejde brugbare og informative drifts- og likviditetsbudgetter


Budgetter er en vigtig del af virksomhedens daglige styringsredskab. Vi lægger derfor vægt på brugbare og informative budgetter til brug for løbende opfølgning af virksomhedens drift. Budgetterne udarbejdes som en kombination af drifts-/likviditetsbudgetter. Likviditetsbudgetter hjælper med at sikre, at der hele tiden er likviditet til den daglige drift.