Revision

Revision

Hvad er revision?

Det arbejde en revisor udfører, det er revision. Hensigten med revision er at give virksomheder - og virksomhedens interessenter - en neutral og objektiv gennemgang af fx. et regnskab.


Det er fx revisors pligt at udtale sig om, om en virksomheds årsregnskab opfylder alle love og regler. Derudover skal revisor forholde sig til, om en virksomheds regnskab giver et retvisende billede virksomhedens økonomiske tilstand. En virksomheds økonomiske tilstand kan fx vurderes på baggrund af aktiver, passiver, soliditet, likviditet og indtjening.


Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, når der skal afgives erklæringer og rapporter, som enten er lovpligtige eller som skal bruges af andre end virksomheden selv.


Hvorfor skal regnskabet revideres?

Et regnskab skal revideres, fordi alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Derudover tilfører revisionen og den statsautoriserede revisions påtegning også virksomheden troværdighed.


Revision, der skaber værdi

Vi udfører en såkaldt værdibaseret rådgivende revision. Det vil sige, at vi udover den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Derfor er vores revisorer altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen opdages ting, der kan lette den daglige drift. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles, eller om direkte omkostningsbesparelser.


Du og din virksomhed kan trygt stole på, at alle regler og love er overholdt.