Skat

Skattemæssig rådgivning


Hos C&J Revision tilbyder vi en kompetent skattemæssig rådgivning gennem indsigt i kundens behov samt gennem et stort kendskab til gældende skattelovgivning og udviklingen i skattelovgivningen på nationalt plan.


Den danske skattelovgivning er særdeles kompleks og i konstant forandring. Skattelovgivningen har således, navnlig gennem de sidste årtier, været underlagt en eksplosiv udvikling i omfang og detaljering. I Danmark har vi et af de højeste skatteniveauer i verden.


Det viser sig ofte, at der er mange penge at spare ved nøje at overveje de påtænkte dispositioner i forhold til den gældende skattelovgivning. Det er derfor særdeles relevant at inddrage de skattemæssige konsekvenser som et led i beslutningsprocessen i erhvervslivet, ligesom de skattemæssige konsekvenser bør overvejes i visse personlige forhold. Herudover er det ikke kun vigtigt at overveje de skattemæssige, men også moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvilket vi hos C&J Revision endvidere kan assistere med.